Oleh Gunawan

akh yogi_Pengumpulan Karya FLP_Episode Senja

 

Kayu melebur duri jadi lentera yang menukil hati

Hingga jiwa yang lemah lebur-luluh

Memberi janji dalam irama

mencari

Lepas-terbang-hilang

 

Dan puisi telah luntur

Menjelma tak merupa

 

Mengelupas juga ingatan itu

Di masa yang menjerat-jerat

Halus-melupa

Lelap pula orang-orang pengiringnya

 

Lelah menggambar di malam

Ia lengah

 

(Bangkalan, 2015)

Iklan